Изкуства Start

Art Gate 75 >

Two loved ones who have been separated for a long time finally meet again at Gate 75.

Изкуства Today

All Изкуства

Преглед на изкуствата, специално подбрани за Днес.

Изкуства Последен

Още Изкуства

Виж всички най-нови изкуства, наскоро създадени от художник Matthias Zegveld.

Advertisement by Google
Изкуства Популярен

Още Изкуства

Преглед чрез селекция от най-популярните Произведения на Jeshield.

Изкуства Trending

View the Arts of Jeshield with the largest growth in popularity.

Advertisement by Google
Изкуства Алтернатива

Още Изкуства

Преглед чрез събиране на изкуствата с алтернативни теми.

About Matthias Zegveld

Read Article

Read an in-depth Article about Matthias Zegveld and his Presidential Vision for the United States of America.

President Matthias Zegveld Entering the White House - Digital Art by Matthias Zegveld

About Matthias Zegveld and His Presidential Vision

21 April 2014

#1 354

123 420 Показвания

1 357

The tall and ambitious 29-year-old Dutchman has created 1,487 Digital Arts, with over 35,228,778 views. He speaks several languages, and is still learning every day.

Визията му за президент на САЩ е да се съживи американската мечта от възстановяването на инфраструктурата и външните отношения.